PF 2008

21.12.2007
Všem přejeme hodně zdraví a všeobecné pohody v novém roce 2008.*** S příchodem něčeho nového jsme vždy plni očekávání a nadšení.
Všichni si přejeme - doufáme, že ten nový bude lepší než ten, který odchází.
Bohužel, většina našich tužeb zůstává nenaplněna a my jsme na konci toho
dalšího roku ve stejném rozpoložení jako jsme teď.
Je to asi přirozený běh života, očekávat nemožné, nedosažitelné
a při vidině nějaké změny, byť jen posunutí hodnoty poslední číslice letopočtu
o jednu jednotku výše, balancujeme nad svým životem, kariérou atd..
Co kdyby jsme jednou neočekávali něco lepšího, ale skromně doufali a jen si přáli,
aby ten nový nebyl horší než ten starý?
Všichni jsme postiženi stejnou nemocí, motorkář.
Co tedy očekávat od nového roku, aby nebyl horší než ten minulý?
Jediné. Ať naše řady neřídnou.

Organizátoři závodů Socialistik Dragster Vám přejí příjemné prožití vánočních svátků
a vše nej do nového roku.