Předpisy závodů Socialistik Dragster, povinnosti jezdců a diváků

[ ...to English ]

Obsah:

1. Povinnosti diváků
 1.1 Všeobecná ustanovení
2. Povinnosti jezdců
 2.1 Všeobecná ustanovení
 2.2 Věková omezen
 2.3 Ustrojenost jezdce
3. Technické předpisy
 3.1 Kategorie klasi
 3.2 Kategorie special
 3.3 Třída Sport
 3.4 Třída Veteran Dragster
 3.5 Ostatní ustanovení
4. Pravidla závodu
 4.1 Systém závodu
 4.2 Rozvržení tratě
 4.3 Systém jízd
  4.3.1 Příprava ke startu
  4.3.2 Startovní postup
  4.3.3 Dokončení rozjížďky
 4.4 Podání protestu
 4.5 Rozprava s jezdci
5. Ostatní ustanovení
 5.1 Časový harmonogram závodu
 5.2 Příklady motorů a motocyklů k použitív
 
5.3 Právo změny
 5.4 Dodržování předpisů
 

Předpisy Socialistik Dragster
povinnosti jezdců a diváků

1. Povinnosti diváků

[zpět nahoru]

1.1 Všeobecná ustanovení:

Diváci se účastní závodu na vlastní nebezpečí!
Jsou povinni uposlechnout výzvy pořadatele k zajištění bezpečnosti závodu.
Pokud jim bude způsobena nějaká újma na zdraví nebo majetku, nebudou požadovat náhradu škody po pořadateli, ale po osobě, která tuto újmu prokazatelně způsobila!

Diváci se musí chovat tak, aby žádným způsobem nenarušili bezpečný průběh závodů a neohrozili zdraví svoje či někoho jiného.
Divák je povinen zdržovat se jen za hrazením, které odděluje závodní dráhu od prostoru pro diváky.
Je důrazně zakázáno vstupovat do tratě při rozjížďkách a do cesty jedoucímu motocyklu.
Diváci jsou povinni dodržovat pořádek a čistotu „na” a „v” okolí letiště.

2. Povinnosti jezdců

[zpět nahoru]

2.1 Všeobecná ustanovení:

Jezdci se účastní závodu na vlastní nebezpečí!
Jsou povinni uposlechnout výzvy pořadatele k zajištění bezpečnosti závodu.
Pokud jim bude způsobena nějaká újma na zdraví nebo majetku, nebudou požadovat náhradu škody po pořadateli, ale po osobě, která tuto újmu prokazatelně způsobila!

Jezdci jsou povinni chovat se při řízení motocyklu tak, aby nezpůsobyli újmu na zdraví sobě ani nikomu jinému.
Pokud jezdec nejede po trati, je povinen jet rychlostí nižší než 30km/h.
Jezdec je povinen hlásit jakékoliv zdravotní potíže nebo zranění lékařské službě, jejíž stanoviště je označeno znakem červeného kříže.

Jezdec se nesmí účastnit závodu pod vlivem alkoholu. Kontroly budou prováděny namátkově. V případě, že bude jezdci zjištěn alkohol, nebude vpuštěn na trať a může být ze závodu vyřazen bez náhrady.

Jezdec se musí účastnit všech rozprav s jezdci.

Závodu se každý jezdec účastní na vlastní nebezpečí.

V případě jakékoli škody nebude náhrada vymáhána na pořadateli.

[zpět nahoru]

2.2 Věková omezení:

Sportovního podniku se může zúčastnit každá osoba starší 15ti let, duševně i tělesně způsobilá k řízení motocyklu. Do věku 18ti let je nutný souhlas zákonného zástupce. To znamená, že přihláška musí být též podepsána jedním ze zákonných zástupců, a to včetně napsaného čísla OP.

[zpět nahoru]

2.3 Ustrojenost jezdce:

Jezdec musí mít přilbu. Zrak musí být chráněn buď plexisklem na přilbě nebo ochrannými brýlemi.
Dále musí mít dres nebo bundu s dlouhým rukávem, dlouhé kalhoty, pevnou nadkotníkovou obuv a rukavice.
Tyto ochranné pomůcky budou kontrolovány při přejímkách. Pokud jezdec nesplní požadavek na ustrojenost, nebude vpuštěn na trať.
Požadavek na ustrojenost je platný na tréninkové, kvalifikační, semifinálové i finálové jízdy.

3. Technické předpisy

[zpět nahoru]

3.1 Kategorie klasik:

Motocykl musí být v originálním stavu.
Na motocyklu nesmí být provedeny žádné úpravy, ani sundání krycích plechů a jiné odlehčení.
Jedná se o čistě sériové motocykly.
Do této kategorie spadají i tzv. repliky.
Použití „náhrady” za původní díly není považováno za úpravu (např. použití válců z typu 634 na typu 360 a podobně).
Vrtání válce je tolerováno až do 8. výbrusu. Změna sekundárního převodu je povolena, výfuky musí být buď sériové nebo repliky.

[zpět nahoru]

3.2 Kategorie speciál:

Na rám speciálu nejsou kladeny žádné speciální požadavky.
Pokud je vlastní konstrukce, musí být dostatečně pevnostně konstruován. Motor nesmí být použit jako nosná část rámu.
Minimální průřezy nosných trubek 25x1,5mm, u páteřových rámů 45x1,5mm. Při použití Jeklu je minimální obvod 119mm a tloušťky 1,5mm. U kategorie "do 50 ccm special" jemožné použít trubku s minimálním průměrem 22 mm, u páteřových rámů 40 mm. Při použití Jeklu je minimální obvode 100 mm a tloušťka 1,5 mm.

Na motor jsou kladeny tyto požadavky:
- motor musí být typu, který byl určen k běžnému cestovnímu provozu. To znamená typu, který se skutečně vyráběl.
- vzhled karteru a válců musí být zachován! Jediné povolené úpravy karteru z venčí, jsou ty, které jsou nutné z důvodu osazení sacích membrán a provedení sání přímo do prostoru kliky. Opravné sváry jsou akceptovány. Včetně oprav po probroušení kanálů skrz karter nebo válec.
- uvnitř motoru si každý může dělat, co chce (klika, převodovka, úprava karteru, úprava válců). Upravovat se mohou i boční kryty motoru.
- přebroušení válců na maximální možný objem je možné. K úpravě ale může být použit jen původní válec, nebo jeho replika! Vložku válce je možno použít jakoukoliv. Při úpravě ale NESMÍ dojít k posunutí svorníků válců!
- v sání se může použít membrána, šoupě i více karburátorů.
- zapalování může být libovolné. Programovatelné nebo z jiného typu motocyklu.
- motor nesmí být závodní již z výroby, a to se týká i motorů typu 593, ČZ řada 5xx atd..
- je zakázáno používat kompresor, turbo nebo NOS!

Všechny motocykly v kategorii „speciál” MUSÍ mít namontován FUNKČNÍ systém VYPNUTÍ ZAPALOVÁNÍ pro případ, že jezdec ztratí kontakt s motocyklem. Systém vypnutí zapalování může být na principu odpojení zdroje zapalovací cívky, nebo na principu zkratování vstupu zapalovací cívky. Podle toho, jestli je motocykl vybaven bateriovým, nebo bezbateriovým zapalováním. Takzvaný „trhák" musí být spojen s rukou jezdce lankem nebo šňůrou o délce 0,3 m až 0,6 m.

Všechny motocykly musí být osazeny vrchním krytem řetězu, který je vytvořen minimálně z 1 mm tlustého železného profilu nebo z 2 mm tlustého duralu. Jiný materiál není povolen.

Pokud je u sekundárního převodu vzdálenost středu zadního kola a středu motorové rozety více jak 0,65 m, musí být sekundární převod osazen spodním vodítkem řetězu. To bude uchycené PŘED zadní rozetou a bude mít boční vedení řetězu (stejný systém jako u motokrosových motorek).

Výfuky, ani jiná část, nesmí tvořit vnější obrys motocyklu, tzn. že nohy musí být VŽDY na vnější straně výfuků i jiných konstrukčních i nekonstrukčních prvků motocyklu.

Minimální světlost motocyklu od vozovky je 70 mm.

Jako palivo může být použit pouze BENZÍN.

Motory typu 'Libeňák' jsou povoleny, protože vycházejí z konstrukce sériového motoru.

[zpět nahoru]

3.3 Třída Sport:

Omezení pro tuto třídu platí stejná jako pro kategorii Speciál.
Třída je určena pro motocykly značek jawa a čz, které byly již z výroby určeny pro sportovní účely. Např. Jawa 593, ČZ řada 5xx, Praga atd..

Motocykl musí být vybaven systémem vypnutí zapalování.

[zpět nahoru]

3.4 Třída Veteran Dragster:

Třída je určena dragsterovým speciálům, které brázdily mistrovské tratě v dobách průkopnických (80. a 90. léta). Jedná se o speciály vycházející z plochodrážních Jaw o obsahu okolo 500 až 600 ccm. Podmínka je prokázat, že takový stroj opravdu kdysi závodil. Nejlépe dobovou fotografií. Tu musí jezdec předložit u technických přejímek.
Zákaz dusíku platí i zde!

Motocykl musí být vybaven systémem vypnutí zapalování.

[zpět nahoru]

3.5 Ostatní ustanovení:

Technický průkaz motocyklu není vyžadován.
Motocykl musí mít obě brzdy, které jsou plně funkční a dimenzované na výkon motocyklu (hlavně u speciálů).
Dále z něj nesmí unikat olej, pohonné hmoty, brzdová kapalina a další provozní kapaliny.
Kontrola motocyklu bude prováděna při technické přejímce.

Jezdec musí umožnit, na požádání pořadatele, kontrolu motocyklu, včetně přeměření vrtání válce, při technické přejímce i kdykoliv během závodu.

4. Pravidla závodu

[zpět nahoru]

4.1 Systém závodu:

Každý jezdec má čtyři jízdy, ve kterých se snaží o co nejrychlejší projetí daného úseku trati.
Pokud jezdec nemá alespoň dva platné časy, je diskvalifikován.

Čas je počítán od rozsvícení zeleného světla, to znamená i s reakcí jezdce.

Výtězem závodu se stává ten, kdo má nejmenší průměrný čas, který se vypočítá za dvou jeho nejlepších jízd.

[zpět nahoru]

4.2 Rozvržení tratě:

Pokud není udáno jinak, je trať - závodní prostor koncipován takto:
Závodní dráha začíná „zahřívacím prostorem”. Jedná se o plochu, kde jezdec může mít nastartován motor z důvodu ohřátí.
Poté následuje „předstartovní prostor”. Ten je vytyčen kužely nebo svislým dopravním značením na začátku i konci.
Na předstartovní prostor navazuje „startovní prostor”. V něm se odehrává samotný start každé jízdy.
Dále je „závodní dráha”. Po 200m jsou cílové závory, které změří čas a rychlost jezdce. Poté následuje prostor pro zpomalení. Ten je stále součástí závodní dráhy. Trať je zakončena dvěma kužely.
„Shromažďovací prostor” je umístěn na konci závodní dráhy, a to na její levé, nebo pravé straně. Toto je upřesněno pořadatelem při rozpravě s jezdci.

Po levé straně závodní dráhy je „depo”. Prostor, kde se nachází zázemí jezdců.

Po pravé straně závodní dráhy je prostor pro diváky. Ten je od závodní dráhy oddělen bezpečnostním hrazením žluté, oranžové nebo červené barvy, nebo jejími kombinacemi.

[zpět nahoru]

4.3 Systém jízd:

4.3.1 Příprava ke startu:

V předstartovním prostoru se řadí vždy jen jezdci třídy, která byla vyhlášena. Na pokyn start maršála vjíždí do startovního prostoru vždy jen jeden jezdec v každé dráze. Přejetí startovní čáry při startování je povoleno - nepovažuje se za předčasný start.

[zpět nahoru]

4.3.2 Startovní postup:

Start je řízen startovacími světly. Světla mají dvě části:

1) „Nájezdová světla” - při najíždění ke startovní čáře se postupně rozsvěcují dvě bílá světla v horní části startovacích světel. Ta signalizují správnou pozici na startovací čáře.
Pokud jsou oba jezdci najeti u startu - svítí obě bílá světla v obou drahách a jízda se může odstartovat.

2) „Startovací semafor” - ten má tři stavy.
Červená barva signalizuje předčasný start.
Žutá signalizuje přípravu ke startu.
Zelená signalizuje start.

Samotný start probíhá tak, že se na startovacím semaforu postupně rozsvítí a zhasnou tři žlutá světla a následně i světlo zelené. Tím je jízda odstartována.
Pokud jezdci v této fázi zhasne motor a nebo provede předčasný start, je jeho jízda neplatná a je penalizován časem 99s.

Po odstartování se jezdec snaží dostat co nejrychleji do cílové části.

[zpět nahoru]

4.3.3 Dokončení rozjížďky:

Po projetí cílem musí každý jezdec začít okamžitě snižovat svou rychlost - brzdit.
I po snížení rychlosti ale musí dojet až na konec závodní dráhy. Teprve tam může jezdec uhnout do shromažďovacího prostoru.

Nazpět se jezdci vrací najednou, po obdržení pokynu k návratu pořadatelem. Pokyn dostane poslední jezdec dané třídy, nebo jsou jezdci upozorněni na návrat přerušovaným světlem, které je umístěné v prostoru startu.
Všichni jezdci se vrací zpět maximálně třicetikilometrovou rychlostí a spořádaně bez „blbinek“, jako například jízda po zadním a podobně.

[zpět nahoru]

4.4 Podání protestu:

Možnost podání protestu je podmíněna složením kauce 500,- Kč. Pokud by byl protest uznán a prokázalo by se porušení pravidel nebo předpisů, bude kauce vrácena a hříšník bude diskvalifikován. Protest není možné podat proti pořadateli.

[zpět nahoru]

4.5 Rozprava s jezdci:

Jedná se o výtah z těchto pravidel. Jezdcům je vysvětlen systém závodu a jsou upozorněni na bezpečnostní rizika. Dále jsou upozorněni na to, jak se mají při závodech chovat, aby nedošlo ke škodám na majetku nebo na zdraví jezdců nebo diváků.

5. Ostatní ustanovení:

[zpět nahoru]

5.1 Časový harmonogram závodu:

Časový harmonogram je jen orientační, pořadatel si vyhrazuje právo na změnu.

9:00-11:30 Přihlášky a technické přejímky
11:30-12:00 Rozprava s jezdci
12:00 Zahájení závodu

Třídy jedou v pořadí, v jakém byly vyhlášeny. A každá třída jede čtyři rozjížďky.

Přestávky mezi jízdami jsou 20 - 30 minut.

Vyhlášení výsledků bude 30 minut po odjetí poslední jízdy.
V případě, že bude závod pokračovat večerním programem, může být čas vyhlášení výsledků posunut na jiný čas. Na tuto skutečnost budou jezdci upozorněni ústně při přejímce i písemně vývěskou.

[zpět nahoru]

5.2 Příklady motorů a motocyklů k použití:

Pro třídu do 50ccm >> Stadion, Jaweta, Pionýr, Babeta, Simson
Pro třídu do 250ccm >> J90, J125, J175, J250, MZ150, CZ125, CZ175, CZ250, MZ250
Pro třídu do 350ccm >> J350, CZ350
Pro třídu Sport >> Jawa 250 Tempo, Praga ED 250, CZ Cross

[zpět nahoru]

5.3 Právo změny

Pořadatel si vyhrazuje právo změn podle okamžité situace v den konání závodu.
O všech změnách budou jezdci prokazatelně informováni ústně i písemně.

[zpět nahoru]

5.4 Dodržování předpisů

Je vyžadováno striktní dodržování těchto pravidel a předpisů. Pokud se jimi nebudou jezdci nebo diváci řídit, mohou být vykázáni ze závodu bez náhrady.